Ακίνητη Περιούσια

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:

  • Πλήρης καλύψη σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. 
  • Αγοροπωλησίες ακινήτων
  • Χρονομεριστικές μισθώσεις 
  • Χρηματοδοτικές μισθώσεις
  • Εμπορικές μισθώσεις
  • Οποιαδήποτε σύμβαση σχετίζεται με την χρηματοδότηση απόκτησης ακίνητης περιουσίας, την ανάπτυξη και εκμετάλλευση της.
  • Golden Visa