Διοικητικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:

 • Εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών για πρόστιμα και επιβολή διοικητικών ποινών
 • Διαφορές με ασφαλιστικά ταμεία για συντάξεις και νοσήλια
 • Διοικητικά πρόστιμα
 • Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής από δημόσιες εκτάσεις
 • Παράλειψη οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου που ασκεί διοικητική ή εκτελεστική εξουσία
 • Δικαιώματα πολίτη
 • Ακυρωτικές δίκες ενώπιων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών εφετείων όλης της χώρας
 • Προσφυγές κατά καταλογιστικών πράξεων φόρων – δασμών και λοιπών προστίμων
 • Ανακοπές κατά ταμειακών βεβαιώσεων ΔΟΥ-ΙΚΑ-ΔΗΜΩΝ
 • Ενδικοφανείς προσφυγές
 • Προετοιμασία για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών επιχειρήσεων (Ν.4469/2017)