Μεταφράσεις & Επικυρώσεις

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την επίσημη μετάφραση οποιουδήποτε ξενόγλωσσου κειμένου στην ελληνική γλώσσα, αλλά και αντίστροφα όπως και την επικύρωση αυτού.