Ποινικό Δίκαιο

  • Χειρισμός ποινικών υποθέσων στην προδικασία και στο ακροατήριο. Συμβουλευτική υποστήριξη και δικαστική εκπροσώπηση.
  • Υποστήριξη κατηγορίας. Υπηρεσίες μελέτης δικογραφίας και δικαστικής εκπροσώπησης.
  • Σύνταξη και κατάθεση μηνύσεων
  • Σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων
  • Ποινική ευθύνη ιατρών – Πειθαρχικά αδικήματα
  • Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ένδικου μέσου όπως π.χ. εφέσεων.