Τραπεζικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:

  • Ανακοπές κατά Διαταγών Πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις
  • Έλεγχος Γ.Ο.Σ τραπεζικών συμβάσεων / Καταχρηστικότητα όρων
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά τραπεζών
  • Αρνητικές Αναγνωριστικές Αγωγές
  • Υπερχρεωμένα Ν.3869/2010 (Σύνταξη Αίτησης / Εκδίκαση)