Ομάδα

Το δικηγορικό γραφείο Τσαβά και Συνεργάτες αποτελείται από μία όμαδα δυναμικών δικηγόρων που διαθέτουν πολυετή εμπειρία και υψηλού επιπέδου εξειδίκευση.

Ματένια-Ειρήνη Τσαβά

Ματένια-Ειρήνη Τσαβά

Η Ματένια-Ειρήνη Τσαβά σπούδασε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στο ποινικό δίκαιο με σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό της.